Sklep Internetowy MEFA24 jest platformą prowadzoną przez: Marketing Design – Dorota Całka, ul. Zaleśna 1j, 05-502 Piaseczno, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Marketing Design” z siedzibą w Piasecznie przy ul. Zaleśnej 1j, 05-502 Piaseczno, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 21373, której nadano numer NIP: 527-132-74-25,

1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.mefa24.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób transportu i płatności za zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym mefa24.pl
  W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
  a. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  b. sposób transportu.
  c. sposób płatności;
  d. jest możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego mefa24.pl
 3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego mefa24.pl.
 4. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.
 5. Sklep Internetowy mefa24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 6. W przypadku braku w Magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy mefa24.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 7. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 7 w zależność od sytuacji może:

 8. a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
  b. wyrazić zgodę na realizację części zamówienia;
 9. W sytuacji opisanej w punkcie 7, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy mefa24.pl w zależności od sytuacji może:

 10. a. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie , a pozostałą część zamówienia anulować;
  b. anulować zamówienie Klienta w całości.

  2. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy mefa24.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.mefa24.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu;
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego mefa24.pl:
 3. a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego mefa24.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.mefa24.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy transportu zamówienia i formy płatności;
 6. Sklep Internetowy mefa24.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.


3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wystawienia faktury.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta mefa24.pl mailowo (bok@mefa24.pl).
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie wykonany na kartę płatniczą.


4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

 2. a. osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego mefa24.pl;
  b. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy mefa24.pl potwierdzenia od banku o poprawnym wykonaniu płatności;
  c. kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy mefa24.pl potwierdzenia od firmy eCard S.A. o poprawnym wykonaniu płatności, sklep realizuje płatności kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 3. Klient może skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego promującego towary Sklepu Internatowego mefa24.pl.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Każdy kod rabatowy posiada określone warunki wykorzystania i nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym.


5. Czas realizacji zamówień

 1. Poprawnie złożone zamówienia, których pełny skład jest dostępny w Magazynie :

 2. a. dostarczone w dzień roboczy do godziny 13.00, realizowane są tego samego dnia
  b. dostarczone w dzień roboczy po godzinie 13.00 realizowane są w pierwszym dniu roboczym
  c. dostarczone w dzień świąteczny realizowane są w pierwszym dniu roboczym
 3. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 3) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez przez Firmę Kurierską.
 4. Zamówienie na terenie Polski:

 5. a. może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy;
  b. jest dostarczone w ciągu:
  - ok. 1 - 2 dnia roboczego – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy;
 6. Sklep Internetowy mefa24.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską;


6. Warunki reklamacji

 1. Sklep Internetowy mefa24.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia;
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy mefa24.pl rozpatrzył reklamację jest:

 3. a. dostarczenie na adres Marketing Design, ul. Zaleśna 1j, 05-502 Piaseczno reklamowanego towaru wraz z fakturą lub paragonem, dokumentem reklamacji i oryginalnym opakowaniem;
  b. posiadanie przez towar wad fabrycznych.
 4. W przypadku odesłania reklamacji za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy mefa24.pl zwróci należności za przesyłkę. Dla paczek opłacanych przy odbiorze warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta;
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy mefa24.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy mefa24.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta;
 6. W przypadku, gdy Sklep Internetowy mefa24.pl nie posiada w Magazynie towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi o tym fakcie Sklep Internetowy mefa24.pl.


7. Warunki gwarancji

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym mefa24.pl podlegają wymianie, jeśli:

 2. a. posiadają wady fabryczne;
  b. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
  c. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;

8. Zwrot towaru

 1. Zamówiony w Sklepie Internetowym mefa24.pl towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania a metki produktowe nie zostały oderwane oraz zostanie dołączony paragon fiskalny dokumentujący zakup zwracanych produktów;
 2. Towar oznaczony jako „towar na specjalne zamówienie”, produkowany jest na specjalne zamówienie klienta i nie podlega zwrotowi.
 3. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:

 4. a. w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mefa24.pl mailowo (bok@mefa24.pl).
  b. po odebraniu przesyłki dostarczonej Kurierem – zamówienie można odesłać na adres Marketing Design, ul. Zaleśna 1j, 05-502 Piaseczno w ciągu 10 dni, licząc od dnia daty na paragonie lub Fakturze VAT;
 5. Sklep Internetowy mefa24.pl:

 6. a. zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
  b. przyjmie zwrot, tylko wówczas, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej na adres Marketing Design, ul. Zaleśna 1j, 05-502 Piaseczno
  c. nie przyjmujemy zwrotu zamówionych towarów przesłanych do nas jako paczka za pobraniem.
  d. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 7. W przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy mefa24.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy mefa24.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni roboczych od anulowania zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.


9. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym mefa24.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego prowadzonego przez Marketing Design Dorota Całka oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego mefa24.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy mefa24.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

10. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego mefa24.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep Internetowy mefa24.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym mefa24.pl.
 4. Sklep Internetowy mefa24.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy mefa24.pl.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mefa24.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy mefa24.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2012.
 9. Sklep Internetowy mefa24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.mefa24.pl.
 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Marketing Design Dorota Całka.